Khoa Tim Mạch bao gồm đội ngũ bác sĩ giỏi được đào tạo trong và ngoài nước. Với trang thiết bị chuyên sâu và công nghệ tiên tiến, Khoa Tim Mạch cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh toàn diện, từ giai đoạn phòng ngừa, tầm soát, phát hiện bệnh đến chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng tim.

Tin tức chuyên khoa