Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3811 9783 - E: contactus.tanbinh@hoanmy.com

BẢNG GIÁ THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ | Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
Quay lại

BẢNG GIÁ THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ

04-10-2019
    BẢNG GIÁ THUỐC BHYT  
         
STT Mà TÊN THUỐC ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ
1 A.BT A.T Bisoprolol 5 Viên 256
2 AcaT1 Acabrose Tablets 50mg Viên 1,800
3 AcHT1 Actrapid Lọ 119,000
4 AcST2 Acyclovir Stada 800 mg Viên 3,599
5 AcST2 Acyclovir Stada 800 mg Viên 3,600
6 AdaT3 Adazol Viên 1,575
7 AldT5 Aldan Tablets 5 mg Viên 1,278
8 AleT3 Aleucin Viên 336
9 AlCT5 Alphachymot rypsin Viên 245
10 AlpT8 Alphachymotrypsin-BVP Viên 533
11 AlST1 Alsiful S.R. Tablets 10mg Viên 7,500
12 AluT2 Alumag-S Gói 3,444
13 AmiT16 Amitriptylin 25mg Viên 183
14 AmiT6 Amitriptylin 25mg Viên 150
15 AmoT8 Amoxicillin 500mg Viên 1,040
16 AndT Andonmuc Gói 2,100
17 AnoT Anoma Viên 1,850
18 APHT Apharmarin Viên 288
19 AsgT Asgizole Viên 11,599
20 AspT4 Aspirin 81 Viên 78
21 AsMT Aspirin MKP 81 Viên 168
22 AtST Atenolol Stada 50mg Viên 600
23 AugT8 Augmentin 250mg/31,25mg Gói 10,670
24 BamT Bambec Viên 5,639
25 BenT4 Benita Lọ 90,000
26 BerT1 Berlthyrox 100 Viên 400
27 BeMT Berodual Bình 132322
28 BeST Berodual Lọ 96870
29 BeMT2 Betahistin Meyer 16 Viên 368
30 BeZT3 Betaloc Zok 50mg Viên 5779
31 BicT8 Bicapain 15 Viên 1300
32 BidT5 Bidiferon Viên 588
33 BilT5 Bilaxten Viên 9300
34 BIDT6 Biosubtyl DL Gói 1400
35 BisT Bisolvon Tablets Viên 1806
36 BiST6 Bisoprolol Stada 5mg Viên 870
37 BisT11 Bisostad 2,5 Viên 520
38 BodT Bodycan Viên 3200
39 BUST6 Buscopan Viên 1120
40 BusT2 Buscopan Ống 8376
41 CAMT4 Cammic Ống 3696
42 CAMT3 Cammic Viên 1659
43 CamT5 Cammic Viên 1659
44 CAST8 Captopril Viên 500
45 ClST3 Clarithromycin Stada 500 mg Viên 4940
46 CloT14 Clopistad Viên 3300
47 CURT3 Curam 625mg Viên 5500
48 CurT Curam Tab 1000mg 10x8's Viên 8610
49 CybT Cybercef 750mg Viên 16300
50 DacT5 Dacolfort Viên 840
51 DarT3 Darinol 300 Viên 378
52 DebT3 Debutinat 200 mg Viên 1250
53 DeTT2 Deonas Tablet Viên 1800
54 DiMT1 Diamicron MR Tab 30mg 60's Viên 2865
55 DiHT2 Diệp hạ châu Vạn Xuân Gói 4620
56 DiST4 Diltiazem Stada 60 mg Viên 830
57 DinT1 Dinpocef-200 Viên 12349
58 DioT4 Diosmectit 3g Gói 1900
59 DisT8 Disthyrox Viên 294
60 DoMT21 Dorocron MR 60 mg Viên 3120
61 DupT Duphaston Viên 7156
62 EgiT Egitromb Viên 1800
63 EmeT Emerazol Viên 3500
64 EncT4 Encorate Viên 1300
65 EnAT9 Enpovid A, D Viên 180
66 EntT2 Enterpass Viên 1801
67 EprT1 Eprex 2000 U Ống 269999
68 EuCT Eumovate Cream Tube 20269
69 FeLT2 Fenosup Lidose Viên 5100
70 FluT17 Flucomedil Viên 26500
71 FlST1 Fluconazol Stada 150 mg Viên 8000
72 FuCT Fucidin Tube 68250
73 FudT1 Fudcime 200 mg Viên 6570
74 FumT1 Fumagate Gói 2530
75 GadT Gadoxime 200 Viên 10500
76 GeFT Gelactive Fort Gói 2900
77 GlST1 Glimepiride Stada 4 mg Viên 1100
78 GliT2 GliritDHG 500mg/5mg Viên 2495
79 GluT31 Glucosamin Viên 650
80 GluT48 Glumerif 4 Viên 3450
81 GLMT2 Gluzitop MR 60 Viên 2900
82 GreT3 Gregory-2 Viên 300
83 HerT Herbesser Viên 1345
84 HumT1 Humulin 70/30 Lọ 98800
85 InHT3 Insulatard Lọ 94700
86 InFT1 Insulatard FlexPen Bút 153999
87 IrbT1 Irbesartan 150 mg Viên 3490
88 ItrT2 Itranstad Viên 9000
89 KetT8 Ketoconazol 2% Tube 6268
90 KiTT3 Kim tiền thảo 200 Viên 1300
91 LaHT3 Lamivudin Hasan 100 Viên 693
92 LamT Lamivudine Savi 100 Viên 3450
93 LaST3 Lamivudine Savi 100 mg Viên 3449
94 LanT8 Lantus Lọ 505030
95 LanT1 Lantus Solostar Bút 277001
96 LaMT6 Lazibet MR 60 Viên 748
97 LeFT8 Leolen Forte Viên 3696
98 LevT15 Levocide 500 Viên 2394
99 LipT8 Lipitor Viên 15941
100 LipT10 Lipitor Viên 15941
101 LocT5 Locoxib Viên 4749
102 LopT2 Loperamid STADA Viên 360
103 LufT Lufocin Viên 900
104 ManT3 Manesix Viên 650
105 MedT5 Medexa Viên 2568
106 MetT6 Meteospasmyl Viên 3050
107 MetT29 Metformin 850mg Viên 849
108 MetT29 Metformin 850mg Viên 850
109 MeST4 Metformin Stada 500 mg Viên 601
110 MeST12 Metformin Stada 850 mg Viên 651
111 MetT31 Metsav 1000mg Viên 1061
112 MetT32 Metsav 500 Viên 380
113 MeyT6 Meyerverin Viên 271
114 MigT Migomik Viên 1743
115 MirT2 Mirosatan Viên 6000
116 MixT1 Mixtard 30 FlexPen 100IU/ml Bút 149999
117 MobT1 Mobic Viên 9122
118 MoMT2 Mocovium M Viên 320
119 MotT Motilium-M Viên 1813
120 MylT1 Myleran 400 Viên 4890
121 MyET2 Mypara ER Viên 1000
122 MyCT5 MyVita Calcium 500 Viên 1190
123 NETT1 Nebilet Viên 7600
124 NETT1 Nebilet Viên 8000
125 NEOT14 Neo- Tergynan Viên 11000
126 NeoT7

Neo-Codion

Viên 3585
127 NitT Nitromint Viên 1680
128 NiCT3 Nizoral Cream Tube 28399
129 NokT Noklot Viên 1372
130 OrgT Orgametril Viên 1900
131 PamT3 Pamlonor Viên 535
132 PanT31 Panangin Viên 1512
133 PanT29 Pantotab Viên 4749
134 ParT11 Paracetamol B.Braun Chai 43000
135 ParT11 Paracetamol B.Braun Chai 45000
136 ParT15 Paratramol Viên 7200
137 PerT Perfalgan Lọ 47730
138 PerT11 Perubore Viên 3900
139 PheT5 Phezam Viên 2800
140 PlaT1 Plavix 75mg Viên 17704
141 PMJT PM Joint- Aid Viên 3985
142 PMST5 PMS-Pregabalin Viên 15500
143 PMST5 PMS-Pregabalin Viên 16000
144 PraT13 Pracetam 1200 Viên 2490
145 PraT12 Pracetam 800 Viên 1400
146 PRET20 Prelone Viên 7800
147 PuRT Pulmicort Respules Ống 13834
148 QuiT Quinotab 500 Viên 12499
149 RabT14 Rabupin-20 Viên 5799
150 RinT1 Rinalix-Xepa Viên 3900
151 SaET Sanlein 0,1 Lọ 62158
152 SaAT4 SaVi Acarbose 50. 50mg Viên 1970
153 SaUT1 SaVi Urso 300 Viên 8350
154 SaVT5 SaViDimin Viên 1480
155 SeCT1 Seocem Capsule Viên 5799
156 SeET3 Seretide Evohaler DC25/125mcg Bình xịt 225996
157 SeET1 Seretide Evohaler DC25/250mcg Bình xịt 278090
158 SimT2 Simvaseo Tablet Viên 5367
159 SorT3 Sorbitol Gói 1001
160 SpoT Sporal Viên 18975
161 StaT18 Stadnolol 50 Viên 600
162 StaT17 Stadpizide 50 Viên 399
163 StaT17 Stadpizide 50 Viên 400
164 StuT Stugeron Viên 674
165 SuGT Sucrate gel Túi 7799
166 SunT4 Suntab Tablet Viên 6650
167 SyTT2 Symbicort Turbuhaler Ống 486948
168 SysT Syseye Lọ 24490
169 TADT Tadaritin 5mg Viên 6300
170 TanT9 Tanarazol Viên 630
171 TenT11 Tenofovir Viên 6600
172 TimT2 Timmak Viên 1900
173 TinT1 Tinidazol 500mg Viên 378
174 ToET5 Tobrex Lọ 40000
175 TobT4 Tobrin 0.3% Lọ 38718
176 TocT Tocimat 60 Viên 399
177 TriT22 Trihexyphenidyl Viên 124
178 TryT Trymo tablets Viên 2100
179 UrsT4 Urselon Viên 2100
180 UtrT Utrogestan 100mg Viên 6500
181 vasT20 Vaslor-20 Viên 500
182 VeIT Ventolin Inhaler Bình xịt 76379
183 VigT Vigentin 875mg/125mg Viên 6390
184 VICT11 Vitamin C Stada 1g Viên 1900
185 ViET9 Vitamin E 400IU Viên 498
186 ZafT Zafular Viên 3800
187 ZesT Zestril Viên 6097