Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3811 9783 - E: contactus.tanbinh@hoanmy.com

Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn được phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư số 431/QĐ-SYT ngày 08/04/2022 của Sở Y tế  về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn thuộc Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt là cơ pháp lý cho việc thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo đúng quy định, là cơ sở để đơn vị phấn đấu và phát triển chuyên môn kỹ thuật thông qua hình thức quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh.

Dịch vụ xét nghiệm tại Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn: (theo số 1806/SYT-QLDYT chương XVII. Điện quang):