Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3811 9783 - E: contactus.tanbinh@hoanmy.com

DANH MỤC KỸ THUẬT | Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
Quay lại

DANH MỤC KỸ THUẬT

17-11-2020

Phòng Khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn được phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định số 431/QĐ-SYT ngày 08/04/2022 của Sở Y tế về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn thuộc chi nhánh Công Ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn do Bác sĩ CKII. Tô Quang Định chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại địa chỉ chỉ số 4A Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình, TP.HCM.