Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3811 9783 - E: contactus.tanbinh@hoanmy.com

  • BS.CKII. HUỲNH THỊ CHIÊU OANH

    Phó Giám Đốc Chuyên Môn - CCHN: 007780/HCM-CCHN

  • LƯƠNG MINH HƯNG

    Giám Đốc