Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3811 9783. Email: contactus.tanbinh@hoanmy.com

  • BSCKI. HOÀNG THỊ TUYẾT HẠNH

    Phó Giám Đốc Chuyên Môn

  • TS. BSCC HUỲNH VĂN THIÊN

    CEO - Giám Đốc Điều Hành