Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3811 9783. Email: contactus.tanbinh@hoanmy.com

BSCKI. NGUYỄN HÙNG

BS NỘI TIM MẠCH

Bằng cấp / Chứng chỉ

  • Tốt nghiệp DHYD TP.HCM 1999
  • Chứng chỉ nội tim mạch BVCR 2007
  • Chứng chỉ điện tâm đồ ĐHYD TP.HCM 2007
  • Chứng chỉ siêu âm tim - Viện tim TP.HCM
Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)