Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3811 9783. Email: contactus.tanbinh@hoanmy.com

BSCKI. Võ Thị Mười Hai

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

Tháng 05/1985 - 8/1997: Trưởng khoa Xét Nghiệm Bệnh Viện Đa Khoa Tiền Giang

Tháng 09/1997 - 11/2014: Phó Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa Tiền Giang

Từ 2015: Trưởng phòng Xét Nghiệm Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Tháng 7/2015 - nay: Phó Giám Đốc phụ trách Chuyên môn Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)