Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3811 9783. Email: contactus.tanbinh@hoanmy.com

TS. BSCC HUỲNH VĂN THIÊN

CEO - Giám Đốc Điều Hành

- Tháng 3/1982 đến tháng 3/1984: Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Lâm Đồng II

- Tháng 3/1984 đến 2007: Trưởng khoa ICU - Bệnh viện Lâm Đồng II

- Tháng 3/1989: Phó Giám Đốc kiêm trưởng khoa ICU - Bệnh viện Lâm Đồng II

- Tháng 9/2004: Tiến sĩ - Trường Đại học AMC, Amsterdam, Hà Lan.

- Tháng 3/2007 đến tháng 5/2017: Giám đốc Bệnh viên Lâm Đồng II

- Tháng 6/2017: Chuyên viên quản trị lâm sàng - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

- Tháng 1/2018: Giám đốc điều hành Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Lịch khám
Phòng khám

Thông tin yêu cầu (nếu có)