Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3811 9783 - E: contactus.tanbinh@hoanmy.com

Những thay đổi về định nghĩa F0, F1 | Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
Quay lại

Những thay đổi về định nghĩa F0, F1

25-04-2022

Những thay đổi về định nghĩa F0, F1
Theo công văn số 1909/BYT-DP, định nghĩa về ca bệnh xác định (F0) và tiếp xúc gần (F1) đã được thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.Nguồn: HCDC