Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3811 9783. Email: contactus.tanbinh@hoanmy.com

HOÀNG THỊ TUYẾT HẠNH

BSCKI

Đặt lịch khám

Nghiêm Bảo Thị Hạnh Linh

BSCKI

Đặt lịch khám

TS. BSCC HUỲNH VĂN THIÊN

CEO - Giám Đốc Điều Hành

Đặt lịch khám

- Tháng 3/1982 đến tháng 3/1984: Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Lâm Đồng II

- Tháng 3/1984 đến 2007: Trưởng khoa ICU - Bệnh viện Lâm Đồng II

- Tháng 3/1989: Phó Giám Đốc kiêm trưởng khoa ICU - Bệnh viện Lâm Đồng II

- Tháng 9/2004: Tiến sĩ - Trường Đại học AMC, Amsterdam, Hà Lan.

- Tháng 3/2007 đến tháng 5/2017: Giám đốc Bệnh viên Lâm Đồng II

- Tháng 6/2017: Chuyên viên quản trị lâm sàng - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

- Tháng 1/2018: Giám đốc điều hành Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Vũ Đào Hằng

BS.CKI Vũ Đào Hằng

Đặt lịch khám

BSCKI. NGUYỄN HÙNG

BS NỘI TIM MẠCH

Đặt lịch khám

Bằng cấp / Chứng chỉ

  • Tốt nghiệp DHYD TP.HCM 1999
  • Chứng chỉ nội tim mạch BVCR 2007
  • Chứng chỉ điện tâm đồ ĐHYD TP.HCM 2007
  • Chứng chỉ siêu âm tim - Viện tim TP.HCM