Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3811 9783. Email: contactus.tanbinh@hoanmy.com

BSCKI. Võ Thị Mười Hai

Trưởng Khoa Xét Nghiệm

Đặt lịch khám

Tháng 05/1985 - 8/1997: Trưởng khoa Xét Nghiệm Bệnh Viện Đa Khoa Tiền Giang

Tháng 09/1997 - 11/2014: Phó Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa Tiền Giang

Từ 2015: Trưởng phòng Xét Nghiệm Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Tháng 7/2015 - nay: Phó Giám Đốc phụ trách Chuyên môn Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

BSCKI. Bùi Thường Hương Thy

BS Nội Tiết

Đặt lịch khám

BSCKI. Lê Tuyết Trân

BS Nội Tiết

Đặt lịch khám

BS Đàng Sỹ Điểm

BS Tiêu Hóa

Đặt lịch khám

BS CKI. Trần Kiên Cường

BS Nội soi tiêu hóa

Đặt lịch khám