Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3811 9783 - E: contactus.tanbinh@hoanmy.com

Đại hội Công đoàn Cơ sở Phòng khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn | Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Công đoàn Cơ sở Phòng khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn | Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xem chi tiết