Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3811 9783 - E: contactus.tanbinh@hoanmy.com

Phòng khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn chào đón Phó Giám Đốc Chuyên Môn Mới

Phòng khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn chào đón Phó Giám Đốc Chuyên Môn Mới

Xem chi tiết