Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3811 9783 - E: contactus.tanbinh@hoanmy.com

HỘI THẢO GẮN KẾT & ĐỒNG HÀNH - VĂN HÓA HOÀN MỸ

HỘI THẢO GẮN KẾT & ĐỒNG HÀNH - VĂN HÓA HOÀN MỸ

Văn hóa Hoàn Mỹ là môi trường văn hóa thân thiện, là nền tảng cho sự gắn kết, thấu hiểu lẫn nhau, cùng chung chí hướng và mục tiêu phấn đấu để Hoàn Mỹ tồn tại và phát triển lâu dài.

Xem chi tiết